KINDEREN EN ADHD

ADHD-problematiek: kinderen verdienen beter!

Jeroen is 5 jaar en zit in de onderbouw. Hij is een beweeglijk, praatgraag en een gezellig mannetje. Zijn ouders hebben hun handen vol aan hem. Ze vinden hem best energierovend, maar ja, het is een jongen en die zijn nou eenmaal druk… Opeens trekt de juf aan de bel en vertelt dat Jeroen niet stil kan zitten, niet luistert en moeite heeft met het maken van zijn taakjes. Als hij zo doorgaat gaat hij niet over… Heeft hij misschien ADHD?

Jelte is 12 jaar en zit in de brugklas. Zijn ouders vinden het moeilijk hem op te voeden, want hij luistert slecht, trekt zich niets aan van straf en accepteert geen hulp bij schoolwerk of andere zaken. Op de basisschool zagen de leerkrachten geen problemen, behalve dat Jelte veel praatte en zijn huiswerk niet deed. Maar ach, zijn resultaten waren prima. Echt een VWO-kind. Nu zit hij op het gymnasium, en dan het gaat helemaal mis… Hij is altijd zijn tas kwijt en zoekt er de hele dag naar. Hij weet niet wat voor huiswerk hij heeft opgekregen en hij heeft nooit de goede boeken bij zich. Thuis gaat hij te laat naar bed en kan dan in de ochtend niet op tijd zijn bed uitkomen. Wat is er toch met Jelte?

Wellicht komen bovenstaande verhalen u bekend voor. Iedere ouder droomt van een zonnige toekomst voor zijn kind. Helaas lijken deze kinderen minder te profiteren van het onderwijs dat ze krijgen. Leerkrachten van kinderen met ADHD zeggen vaak dat het er wel in zit, maar er niet uit komt. Dat klopt meestal ook wel. Een kind met ADHD heeft veel steun nodig uit zijn omgeving om tot leren te kunnen komen. Zijn aandachts- en concentratieproblemen en zijn hyperactiviteit kunnen bij het leren op school ernstige problemen geven.

Vrijwel elke leerkracht heeft wel te maken met een ADHD-kind en sommigen hebben er meerdere. ADHD is niet alleen een belasting voor de leerkracht en klas, maar ook voor het kind zelf. Goede ondersteuning van de leerkracht en samenwerking met de ouders zorgen ervoor dat de leerkracht (of hulpverlener) zijn of haar werk optimaal kan doen en dat het kind zich optimaal ontwikkelt.

 

Toename en medicatie

In het laatste decennium is het aantal ADHD- en ADD-gediagnosticeerde kinderen in Nederland en in andere westerse landen sterk gestegen. Hiervoor krijgt een aantal kinderen psychostimulantia voorgeschreven. Deze kinderen en hun ouders krijgen geen echt passende hulp of informatie om hun onderliggende probleem of de oorzaak van de ADHD-symptonen aan te pakken.

Steeds vaker wordt medicatie gebruikt om de symptomen onder controle te houden. De meeste voorgeschreven medicijnen zijn gebaseerd op het psychostimulantium methylfenidaat. Aangezien er in het verloop van de ADHD-toename geen trendbreuk is waar te nemen, lijkt het aannemelijk dat ook in de naaste toekomst een toenemend aantal kinderen risico loopt door het gebrek aan een juiste behandeling van de symptomen. Een belangrijk aspect vormen de bijwerkingen van de medicatie. De psychostimulantia die het meest worden voorgeschreven, zoals de methylfenidaat-bevattende middelen Ritalin en Concerta, vallen onder de opiumwet en van deze lijst is een lange lijst bijwerkingen bekend. Wat ook alarmerend is dat Ritalin in toenemende mate als straatdrug wordt gebruikt.

Wat ons zorgen baart, is dat er binnen de genoemde gebieden een soort rookgordijn hangt dat een belemmering vormt voor een gezond inzicht en overzicht over deze materie. In afwezigheid van dat inzicht staat de samenleving ondertussen toe, dat een niet verwaarloosbaar deel van de nederlandse jeugd het slachtoffer is van inadequate behandeling en blootstelling aan psychostimulantia, terwijl andere oplossingen wellicht voorhanden zijn. Deze situatie is in strijd met het kinderrechtenverdrag van de VN, namelijk: ‘Het kind heeft recht op de best mogelijke gezondheid en op toegang tot de gezondheidsvoorzieningen. De overheid waarborgt daarbij dat geen enkel kind de toegang tot deze voorzieningen wordt onthouden.

Ons doel

Onze doelstelling is de kwaliteit van zorg naar een hoger niveau te tillen met behulp van onze kennis en expertise. Global Diagnostics is een nauwkeurig en betrouwbaar meetsysteem en een goede basis voor een snellere en feilloze behandelingsmethode. Ondersteuning voor hulporganisaties biedt een impuls aan de kwaliteit en de intensiteit, om samen te werken aan een gezonde aanpak van de ADHD-problematiek. Want kinderen verdienen beter!