Informatie Opleiding

logo

Algemeen functieprofiel Assistent Global Diagnostics-stagiair(e)

(afk. AGD-stagiair(e))

Beschrijving organisatie

Praktijk DCC (Diagnostic Care Centre) is een praktijk die zich richt op zowel de organisaties en bedrijven die hun zorg optimaal willen ontwikkelen als de gezondheid van de medewerkers. Onze doelstelling is het bevorderen van de kwaliteit van zowel de eerste- als de tweedelijnszorg met betrekking tot ouderen, kinderen en volwassenen.

Zorgverleners gaan vaak gebukt onder een enorme werkdruk. Preventief kan DCC de medewerkers behandelen en adviseren in hun voedings en leefstijl.
Daarnaast willen wij aan zorgginstellingen ondersteuning bieden om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg. Wij willen ons daarbij richten op hoe we voor de cliënten vermijdbare beperkingen, achteruitgang of crisissituaties kunnen verminderen. Waarbij het welbevinden en de identiteit van  de persoon centraal staat.

Doel

Praktijk DCC maakt gebruik van het meetinstrument. “Global Diagnostics.”

Dit meetsysteem kan de energetische structuren van het lichaam nauwkeurig meten.

Eén van de belangrijkste taken van een arts of therapeut is het stellen van een juiste diagnose.

Een uitgebreide anamnese vormt dan ook en belangrijk uitgangspunt, samen met de diagnostische meting, voor een succesvolle behandeling.

Het meet- en behandelsysteem is een belangrijk hulpmiddel gebleken om de onderliggende oorzaak van langdurige klachten op te sporen.

In de praktijk is gebleken dat door deze effectieve en betrouwbare meetmethode alle essentiële informatie naar boven komt.

 

Rol van Praktijk DCC naar AGD stagiair(e)

De rol van Praktijk DCC is niet die van werkgever maar van stagegever. De AGD-stagiair(e) kan, binnen de organisatie, kosteloos gebruik maken van zowel de faciliteiten als ook de expertise.

De opgedane kennis en ervaring kan de AGD-stagiair(e) aanwenden voor eigen ontwikkeling.

Tussen de AGD-stagiair(e) en Praktijk DCC zal een opleidings- en stageovereenkomst worden afgesloten. In deze overeenkomst staan de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken inhoudelijk omschreven. Welke eveneens in dit algemeen functieprofiel staat omschreven.

Functie-eisen en persoonlijke eigenschappen

 • MBO werk- en denkniveau
 • volgens aanwijzingen/ instructies nauwgezet verrichten van alle voorkomende ondersteunende werkzaamheden
 • bij voorkeur ervaring hebben in de zorg
 • affiniteit hebben in de omgang met mensen
 • bij voorkeur ervaring hebben in boekhoudkundige en administratieve werkzaamheden
 • kunnen werken met Word en Excel
 • flexibele instelling t.a.v. werktijden en activiteiten die in voorkomende gevallen afwijken deelnemen aan beurzen, assisteren bij een presentatie in het weekend, ‘s avonds werken.

logo

 • in het bezit zijn van een rijbewijs en een auto i.v.m. de mobiliteit van de functie
 • bereidheid de werkzaamheden op een wisselende locatie uit te voeren
 • het zien van nieuwe ontwikkelingen als een uitdaging
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken en oog hebben voor wat er in het behandelteam leeft
 • collegiale en servicegerichte houding
 • beschikken over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • een flexibele werkhouding met het oog op de complexiteit van de cliëntenpopulatie en het samenwerken met collega’s en zich daarbij dienstbaar op te stellen
 • het nemen van initiatief en beschikken over een analytisch vermogen bij het organiseren en uitvoeren van de toegewezen werkzaamheden
 • bijdragen aan een goede algehele sfeer
 • klantgerichtheid waarbij de cliënten primair staan
 • beschikken over doorzettingsvermogen, geduld en stressbestendigheid
 • positieve instelling en betrokkenheid met als doel mensen graag te willen helpen
 • verklaring van goed gedrag kunnen overleggen (VOG)

Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken

 • ondersteuning bieden aan de organisatie in het algemeen en aan de betreffende behandelaar in het bijzonder
 • behandelplan en adviezen zijn alleen voorbehouden aan de behandelaar en mag niet door de AGD-stagiair(e) geïnitieerd worden
 • de AGD-stagiair(e) is niet bevoegd om op enigerlei wijze een diagnose te stellen anders dan hetgeen onder de verantwoording van de behandelaar tot stand wordt gebracht
 • vriendelijke benadering van cliënten en andere zich tot de organisatie richtende personen
 • informatie geven over de consultatie- procedure (de klant informeren over wat hij/ zij kan verwachten tijdens het consult)
 • nauwkeurig volgen van aanwijzingen en/of instructies van de hiërarchisch leidinggevende en/of de behandelaar
 • zelfstandig Global Diagnostics en DigiConPro meet –en behandelinstrumenten kunnen opzetten
 • metingen kunnen verrichten met een Global Diagnostics meetinstrument en kennis hebben van de bijbehorende gebruiksinstructies/ handleiding
 • verantwoordelijk voor het accuraat muteren en bijhouden van cliëntgegevens in het Global Diagnostics systeem
 • voorbereiden en instellen van behandelprogramma’s, in overleg met de behandelaar, waarbij een gedegen kennis van het Global Diagnostics meetinstrument van belang is (voeding en supplementen, doormeten en aansluiten van de baby electrode e.d.)
 • alle voorkomende werkzaamheden verrichten van organisatorische en administratieve aard:
  • bijzonderheden rapporteren aan behandelaar en/of de hiërarchisch leidinggevende
  • nota’s maken en afrekenen
  • vervolgafspraak maken
  • adviezen van de behandelaar uitleggen en zo nodig supplementen meegeven
  • bestellingen doen
  • verantwoordelijk voor en de bewaking van de voorraad
  • aannemen van de telefoon
 • meegaan in de ontwikkeling van het bedrijf
 • de behandelaar ondersteunen bij het organiseren en geven van een presentatie

De basisopleiding

De AGD-stagiair(e) is verplicht om de basisopleiding te volgen.

De volledige opleidingskosten komen voor rekening van de AGD-stagiair(e) en dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Inhoud opleiding:

 • 8 maal 1 dag of 16 keer een dagdeel
 • studie belasting is 6 tot 8 uur per week.
 • De lessen bestaan uit een praktisch en een theoretisch deel. Elke les wordt getoetst in het volgende lesuur zowel theoretisch als praktisch
 • de opleidingskosten zijn vastgesteld op totaal € 60,- excl. BTW per dagdeel
 • instructie over het gebruik en bijbehorende werkzaamheden van een Global Diagnostics meetinstrument en het behandelapparaat DigiConPro
 • een stageperiode in één van de praktijken, op locatie van een organisatie of bedrijf van de stagegever. De stageperiode is 40 dagdelen of 20 dagen en zal binnen een halfjaar tot maximaal 1 jaar behaald moeten worden.
 • De AGD-stagiair(e) zal gedurende deze periode 1 dag per week (maximaal 20 dagen of 40 dagdelen) werkzaam zijn. Een vergoeding hiervoor is niet van toepassing.
 • De AGD-stagiair(e) ontvangt vanaf 20 kilometer wel een kilometervergoeding van € 0,10 cent per kilometer.
 • De AGB-stagiair(e) is zelf verantwoordelijk in de stageperiode voor het aanleveren van minimaal 40 klanten waarop zij de taken die zij heeft kan beoefenen en kan leren onder begeleiding van een behandelaar.
 • Bij een succesvolle afronding van de basisopleiding, met voldoende score op theoretische en praktijkgerichte doelstellingen op elk onderdeel, zal het diploma ´´AGD-assistent(e)´´ van Praktijk Diagnostic Care Centre worden uitgereikt.

 

Indien de AGD-stagiair(e) de opleiding volledig heeft afgerond en onder, nader overeen te komen voorwaarden, minimaal 2 jaar voor Diagnostic Care Centre werkzaamheden heeft verricht, worden de kosten van de opleiding volledig vergoed.

 

Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding en stageperiode zullen de betaalde opleidingskosten niet worden gerestitueerd.

 

Praktijk DCC behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen en/of aanvullingen in het algemeen functieprofiel van de AGD-stagiair(e) aan te brengen. Alle belanghebbenden zullen hiervan een exemplaar ontvangen.